Lounge Mana

Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 275m2

Hoàn thành: 2019

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Mana

Lounge Mana