Công trình

Lounge Mana

Lounge Mana

Lounge Mana- Thăng hoa trên từng góc thiết kế

Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 275m2

Hoàn thành: 2019

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Mana

Karaoke Lục Giác

Karaoke Lục Giác

Karaoke Lục Giác- Phong cách thiết kế hiện đại, độc đáo

Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 350 m2

Hoàn thành: 2019

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Thiên Thạch Photography

Lounge Tokyo Cabaret

Lounge Tokyo Cabaret

Lounge Tokyo Cabaret- Đột phá thiết kế mới

Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 200 m2

Hoàn thành: 2019

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh

Karaoke Galaxy

Karaoke Galaxy

Karaoke Galaxy- Không gian sáng tạo lớn

Địa điểm: Uông Bí

Diện tích: 350m2

Hoàn thành: 2019

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh

Karaoke Sao Mai

Karaoke Sao Mai

Karaoke Sao Mai

Địa điểm: Đông Anh

Diện tích: 250 m2

Hoàn thành: 2018

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh

Bar Lai Châu

Bar Lai Châu

Bar Lai Châu

Địa điểm: Lai Châu

Diện tích: 350m2

Hoàn thành: 2018

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh

Karaoke 69

Karaoke 69

Karaoke 69 thiết kế sáng tạo, phong cách hiện đại.

Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 420m2

Hoàn thành: 2017

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh

Karaoke Ngọc Vũ

Karaoke Ngọc Vũ

Karaoke Ngọc Vũ

Địa điểm: Đông Anh

Diện tích: 250 m2

Hoàn thành: 2018

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh

Karaoke Omely

Karaoke Omely

Karaoke Omely

Địa điểm: Đông Triều

Diện tích: 300m2

Hoàn thành: 2017

Thiết kế: Nội thất Quyền Anh

Thi công: Nội thất Quyền Anh

Photo: Quyền Anh